Dohodnime si konzultáciu

V zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve vystupujem ako finančný sprostredkovateľ. Mojou odmenou pri výkone činnosti finančného sprostredkovania je provízia od finančnej inštitúcie. Konzultácie a finančné služby preto poskytujem pre klientov bezodplatne. Verím, že vás mojim prístupom a prácou presvedčím a prinesiem vám pridanú hodnotu v podobe správneho nasmerovania pri výbere finančných produktov, ich optimálnom nastavení a následnom servise. Na väčšinu otázok reagujem do 24 hodín.